Afterone digipööre

20.1.01.23-0409

Digipöörde pikaajaline visioon on pimetehas ehk täielikult automatiseeritud, digitaliseeritud ja robotiseeritud töötlemisprotsess.

Projekti rakendamisperiood

01.10.2023-31.03.2025

Projekti eelarve

Digipöörde programmi kogumaksumusega 458 471,00 eurot, millest toetuse osa on maksimaalselt 181 235,50 eurot.

Rahastamine

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.